Reconstructie Bloemenbuurt

Wij willen graag uw mening horen over de reconstructie van de Bloemenbuurt. Daarom hebben wij onlangs met bewoners een schouwronde gelopen. En hebben de informatie uit deze schouwronde gebruikt om twee varianten te maken van een ontwerpvoorstel. Wij vragen u deze twee varianten te beoordelen met de vragenlijst hieronder.

Ontwerpen en toelichting

Ontwerp 1    Ontwerp 2    Toelichting ontwerpen